понеділок, 8 квітня 2019 р.

9 клас

ЗАВДАННЯ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ 9-А КЛАСУ

І.Опрацювати П. 17.

Проголошення німецької імперії
v  18 січня 1871 р. у Дзеркальному палаці Версаля було проголошено утворення Німецької імперії.
v  Вільгельм І – імператор Німеччини.
v  До складу Німеччини увійшли всі німецькі землі, крім Австрії.
v  Місцеві князі і королі зберегли свої трони, але погодилися підкорятися спільній конституції та імператору Німеччини.
v В Європі утворилася Німецька імперія, яка стала однією з найпотужніших і
найвпливовіших держав, стала новим центром сил в Європі.

Два можливих способи об’єднання Німеччини

1. “Знизу” — способом революційної боротьби скинути феодальні династії та проголосити німецьку демократичну республіку.
2. “Зверху” — способом воєн і реформ, які здійснювала Пруссія.
«… Німеччина дивиться не на лібералізм Прусії, а на її могутність; нехай Баварія, Вюртемберг, Баден ідуть на поступки лібералізму, ніхто, проте, не віддасть їм ролі, яку відіграє Пруссія…. Не промовами і постановами більшості вирішуються великі питання сучасності…. – це було великою помилкою 1848 – 1849 років – а залізом і кров’ю…»
  1. Прибічником якого шляху об’єднання Німеччини був О. фон Бісмарк?
  2. Чому він відводив вирішальну роль Пруссії в об’єднанні Німеччини?
ІІ. Дати відповіді на питання
1. Наслідки франко-пруської війни для Німеччини.
2. Чи можна вважати Німеччину конституційною монархією? Думку обгрунтуйте.
3. Якими були повноваження імператора?
4. Хто був першим імператором Німеччини?
5. Що таке "бундесрат", "бундесфер", "рейстаг"?
6. Що сприяло економічному розвитку Німеччини?. Особливості.
7. Доведіть, що в Німеччині у сільському господарстві  все більше відбувався перехід від пруського шляху розвитку до американського.
8.Охарактеризуйте політику Отто фон Бісмарка:
а) внутрішня політика;
б) зовнішня політика;
в) боротьба із соціалістами.
9. Чому пруський король Фрідріх Вільгельм ІV (згодом імператор Німеччини Вільгельм І зробив таку помітку про Бісмарка "Завзятий реакціонер, пахне кров*ю, використовувати пізніше". Що змусило Вільгельма І "використати завзятого реакціонера"? 
9. Особливості зовнішньополітичних стосунків Німеччини і Росії. Договори . Підстави. Умови.
10. Ким, коли і з якою метою були утворені "Союз трьох імператорів", "Троїстий союз".
11. Доведіть, що Німеччина стала колоніальною державою.
12. Поясніть вислів О. Бісмарка: "Великі питання часу вирішуються не промовами і резлюціями більшості, а залізом і кров*ю."
13. Чому ідеї німецьких соціалістів про диктатуру пролетаріату і соціалістичну революцію привели до заборони діяльності соціалістичної партії? (Для розуміння вказаних термінів скористайтеся вікіпедією).
14. Що таке "мілітаризм"? Як ця політика використовувалася Німеччиною?
15. Суть теорії "пангерманізму".
16. Чиї інтереси захищав Вільгельм ІІ? Як це відбилося на зовнішній політиці Німеччини?


Завдання
Ò  1. Яке місце посіла Німеччина у світі після завершення промислового перевороту? 
А) І
Б) ІІ
В) ІІІ
Ò  2. Хто був основним противником Пруссії в об’єднанні Німеччини? 
А) Австрія
Б) Англія
В) Франція
Ò  3. «Малонімецький» шлях об’єднання країни означав:
А) Об’єднання під верховенстом Прусії
Б) Об’єднання під верховенстом Австрії
В) Об’єднання під верховенстом Франції
Ò  4.Яку посаду займав Отто фон Бісмарк?
А) Президент Німеччини 
Б) Канцлер Німецького союзу
В) глава уряду та міністр закордонних справ.
Ò  5. Який король у вересні 1862 р. передав пост міністра-президента Пруссії Отто фон Бісмарку? 
А) Вільгельм І
Б) Наполеон Бонапарт
В) Отто І
Ò  6. Політика «Заліза і крові» Отто фона Бісмарка це:
А) політика мирного існування
Б) політика агресивних війн

В) політика нейтралітету


понеділок, 1 квітня 2019 р.

                                                      ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ 8 - А КЛАСУ


                                  НА СТОРІНЦІ "8 КЛАС" РОЗМІЩЕНІ ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

8 клас


№ 1
1.              Переяславська рада відбулася:
А 1648р., Б 1651р., В 1654р., Г  1656р.
2.             Установіть відповідність між назвою органу державної влади Війська Запорізького та його характеристикою:
1 Генеральна                       А вища посадова особа Війська Запорозького, голова держави
військова рада
2 Генеральна                       Б вищий орган судової влади Війська Запорозького
Старшина
Генеральний                    В уряд Війська Запорозького, що діяв при гетьмані й складався з
військовий суддя                   генерального писаря, генерального обозного, двох генеральних
                                                   осавулів та двох генеральних суддів
                                                 Г вища адміністративна установа війська Запорозького,
                                                   очолювана генеральним писарем
4 Генеральна                      Д  загальні військові збори, а також представників міщан,
Військова канцелярія             селян та духовенства, які мали вищу владу в державі
3.             Установіть хронологічну послідовність подій.
А Петро Дорошенко,  Б Іван Виговський,  В Іван Мазепа, Г Дем*ян Многогрішний
4.             Ознайомтеся з текстом джерела й виконайте завдання.
"Вночі, коли табірпосполитих заснув, козаки почали гатити болото. У хідпішло все без чогоможнабулообійтися: вози, шатра, кожухи, міхи, попони, посуд тощо. За нічбільшачастинакозацькоговійська переправилась. А на ранок: “Від одного крику сполошився весь табір: Братці! Вжені одного крику полковника немає в таборі! Всіповтікали!”
Укажіть про які події, ватажка, рік йдеться в документі.

№ 2
1.              Адміністративно-територіальні та військові одиниці Запорізької Січі в ХVІІ – ХVІІІст. мали назву:
А воєводства, Б полки, В сотні, Г паланки
2.              Укажіть  гетьмана при якому відбулася Конотопська битва
А Ю. Хмельницький, Б І. Виговський, В П. Тетеря, Г П. Дорошенко
3.              Розгляньте карту і дайте відповіді на питання:
А Яка подія виділена жирною лінією, Б Коли вона відбувалася, В Хто був ватажком.
(Карта буде роздрукована, не відображається в тексті)

4.              Установіть хронологічну послідовність:
А Слободищенський трактат, Б Гадяцький договір,
В Вічний мир, Г Білоцерківський договір
5.              Виберіть три правильні відповіді:
А Іван Сірко був гетьманом Чортомлицької Січі,
Б Богдан Хмельницький розпочав національно-визвольну війну з Микитинської Січі.
В На Чорній Раді було скинуто з гетьманства Івана Брюховецького
Г Андрусівський договір було укладено між Московщиною і Річчю Посполитою на 13,5 років
Д За Бучацьким миром Туреччині відходили землі  Поділля

№ 3
1.              П. Дорошенко був проголошений гетьманом усієї  України:
А  1668р., Б  1676р., В 1678р., Г 1681р.
2.              Глухівські статті були підписані між Московщиною і:
А Дем*яном Многогрішним, Б Іваном Самойловичем,
В Петром Дорошенком, Г Іваном Мазепою
3.              Укажіть назву вищого органу державної влади в Гетьманщині, що являв собою загальні збори представників козаків, міщан та селянства.
А Чорна рада, Б Генеральна військова рада,
 В Генеральна старшина, Г Старшинська рада
4.              Установіть відповідність між назвою угоди, укладеної в ХVІІст., та її основними положеннями.
1 Гадяцький договір                 А  Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти     
                                                             одної і зобов*язувалися не укладати сепаратного
                                                                 миру зі   Швецією
2 Бахчисарайський мир            Б  кордон між Росією і Польщею проходив по Дніпру,
                                                           за Туреччиною залишалося Поділля
3 Андрусівське перемир*я       В  кордон між Росією і Туреччиною встановлювався 
                                                             по Дніпру, межиріччя Дністра і Бугу на 20 років
                                                                повинно було залишатися незаселеним
4 Вічний мир                                 Г  Польща і Росія припиняли воєнні дії на 13,5 років; в
                                                             Україні кордон між ними встановлювався  по
                                                            Дніпру (за винятком Києва, який на два роки
                                                            Відходив до Росії), Запорожжя перебувало у
                                                             спільному володінні держав
                                                           Д  Гетьманщина стає незалежною державою і на
                                                              рівноправних засадах входить до федерації з
                                                              Польщею і Литвою під назвою Велике Князівство
                                                                 Руське
5.              Ознайомтеся з текстом джерела і дайте відповіді на питання.
«Правда те, що я мала й незначна людина, але Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським. Виб'ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу православну віру. За кордон на війну не піду, на турків і татар шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й Волині, досить вигоди, достатку й пожитку в землі та князівстві своєму, по Львів, Холм і Галич. А ставши над Віслою, скажу дальшим ляхам: сидіть, мовчіть, ляхи! А будуть і за Віслою кричати, знайду я їх там напевно. Не залишиться мені нога жодного князя і шляхетки тут, на Україні; а схоче котрий з нами хліб їсти, хай буде послушний Запорозькому Війську».
1)             Кому належали ці слова?  2)Про які події йдеться? 3) Чи вдалося досягти поставленої мети?
6.              Виберіть дві правильні відповіді:
А  в добу «Руїни» гетьманами були Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Іван Мазепа
Б  договори між Московщиною і Польщею були підписані в 1656р.. 1667р., 1686р.
В бунчукове товариство – це військо найманців, яке було особистою охороною Дем*яна Многогрішного
Г  клейноди – це символи гетьманської влади


№ 4
1.              Бахчисарайський мирний договір був укладений:
А  1668р., Б 1672р., В 1676р.. Г 1681р.
2.              Укажіть ватажка «другої хмельниччини»:
А Юрій Хмельницький, Б Павло Тетеря, В Іван Брюховецький,  Г Семен Палій
3.              Яка територія України була поділена на полки:
А Слобожанщина, Б Поділля, В Лівобережжя, Г Правобережжя
4.              Установіть відповідність між іменами діячів та подіями:
1 Петро Дорошенко                 А Утворення федерації Речі Посполитої і України
2 Іван Богун                                Б Чуднівська кампанія
3 Дем*ян Многогрішний        В Об*єднав Україну
Іван Виговський                     Г Наказний гетьман під Берестечком
5 Юрій Хмельницький            Д Утворив військо компанійців
5.              Установіть хронологічну послідовність:
А Бучацький мир, Б Початок правління І.Мазепи, В Андрусівська угода, Г Початок паліївщини.

№ 5
1.       ОфіційнийподілУкраїни на Лівобережну та Правобережнувідбувся:
А  1663 р.; Б  1667 р.; В  1665 р.; Г  1666 р.
2.       Історична назва частини України, яка після Андрусівського перемир’я відійшла до Польщі  (охоплює  землі восьми сучасних областей України), — це:
А  ЛівобережнаУкраїна; Б  Галичина; В  ПравобережнаУкраїна; Г  СлобідськаУкраїна.
3.  За часів  гетьманування від Д. Многогрішного до  І. Мазепи столицею Лівобережної України буломісто:
А  Гадяч; Б  Батурин; В  Чигирин; Г  Київ.
4.Із наведених нижче суджень виберіть те, щовідповідає основним напрямкам політики гетьмана П. Дорошенка:
А  шукав союзників у Криму та Туреччині і передав Україну під відносно символічну зверхність султана;
Б  роздав посади  та маєтки  козацькій  старшині,  розраховуючи на  їх лояльність;
В  дотримував в основному промосковської орієнтації, завдяки чому став гетьманом обох берегівДніпра;
Г  остаточно роз’єднав українські землі.
5.Співвіднесіть прізвища гетьманів  з  укладеними  ними угодами.
А  І. Брюховецький
1  Гадяцька угода
Б  Д. Многогрішний
2  Московськістатті
В  Б. Хмельницький
3  Глухівськістатті
Г  І. Виговський
4  Білоцерківська угода
5  Конотопські статті.
6.Розташуйте угоди в хронологічній послідовності:
А  Андрусівське перемир’я; Б  Віленське перемир’я;
В  Зборівська угода; Г  Березневі статті.


№ 6
1. Напівофіційна назва Лівобережної України (з Києвом), що перебувала під владою російського царя у другій половині XvIIXvIII ст., — це:
А  ЗапорозькаСіч; Б  Гетьманщина; В  Слобідська Україна; Г  Правобережна Україна.
2.Позначте, що собою являли Чигиринські походиXvII ст.:
А  напади російських військ на столицю гетьмана України;
Б  узяття Чигирина польськими військами;
В  облога й узяття міста Чигирина турецько-татарськими військами;
Г  усобиці між двома правобережними гетьманами.
3.Позначте подію, що відбувалась в Україні в 70-х рр. XvII ст.:
А  підписання Андрусівського перемир’я;
Б  обрання гетьманом Д. Многогрішного;
В  обрання гетьманом І. Самойловича;
Г  підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату.
4.  Співвіднесіть сучасні території України з назвами українських земель у XIII–XvIII ст.
А  Чернівецька область
1  Брацлавщина
Б  Харківська, Донецька, Луганська, Сумська область
2  Гетьманщина
В  Вінницька область
3  Буковина
Г  Чернігівська та Полтавська область
4  СлобідськаУкраїна
 Галичина.
5.Розташуйте прізвища гетьманів у логічній послідовності:
А  Ю. Хмельницький; Б  Б. Хмельницький; В  П. Дорошенко; Г  І. Виговський;  Д І. Мазепа

№ 7
1.Позначте прізвищегетьмана, який прийняв турецький протекторат:
А  П. Дорошенко; Б  Ю. Хмельницький; В  П. Тетеря; Г  І. Виговський.
2.Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав  Глухівські  статті   з Москвою:
А  П. Дорошенко Б  І. Брюховецький; В  Д. Многогрішний; Г  І. Самойлович.
3.  І знаведених нижче суджень виберіть те, що відповідає основним напрямкам політикигетьмана І. Самойловича (3 правильні відповіді):
А   здійснив «великій згін»
Б   шукав союзників у Криму та Туреччині і передав Україну під відносно символічну зверхність султана;
В  роздав посади  та маєтки  козацькій  старшині,  розраховуючи на  їхлояльність;
Г   дотримував в основному промосковсько орієнтації, завдяки чому став гетьманом обох берегівДніпра; Д  створив бунчукове товариство.

4.Установіть назви угод з наслідками, які вони мали.
А  Андрусівське перемир’я
1  панування турків в Україні, масове знищення та вивезенняукраїнського населення
Б  Бучацький мир
2  Польща та Росія поділили територію України
В  Березневі статті
3  Україна перейшла під протекторат Росії, зберігши власнийадміністративно-територіальнийустрій та управління
Г  Зборівська угода
4  Польща юридично визнала  факт існування Української держави
5  Туреччина приєднала південну Київщину, Брацлавщину, Поділля, а Московія – Лівобережну Україну та Київ

5.Що зайве в переліку подій? Поясніть, чому ви так вважаєте?
А  Дозволив встановлення московських залог у всіх великих містах України.
Б  Першим, з українських гетьманів, відвідав Москву.
В  Очолив національно-визвольну війну 1648-1654рр.
Г  Обраний на гетьманство під час чорної ради в Ніжині.
Д  Організував повстання проти Московщини на Лівобережжі..

№ 8
1.         Після підписання якої угоди Росія встановила контроль над урядом гетьмана і владою київського митрополита?
а) Переяславської 1654 р.; б) Переяславської 1659 р.; в) Коломацької 1687 р.; г) Слободищенський трактат 1660 р.
2. Вкажіть назву договору, згідно з яким Україна разом із Польщею та Литвою утворювала федерацію трьох самостійних держав:
а) Гадяцький договір; б) Глухівські статті; в) Московські статті; г) Слободищенський трактат.
3. "Чорна Рада" 1663 р. відбулась у:
а) Києві; б) Переяславі; в) Чигирині; г) Ніжині.
4.Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
а) чинш;                                                      1) прапор;
б) корогва;                                                 2) грошовий податок;
 в) реєстр;                                                  3) список козаків взятих на службу
 г) галера;                                                 4) захоплені в полон з метою продажу в рабство;
 д) ясир;                                                     5) козак, який служить за певну плату
 е) сердюк;                                               6) турецький корабель
·                       5. Підписаний гетьманом І. Виговським Гадяцький договір 1658 р. передбачав створення на території, підвладній гетьману:
А Руського князівства Б оборонної лінії проти Московської держави
·                       В  фортець для розміщення польських гарнізонів , Г окремої православної митрополії
·                         6. На картосхемі зображено межі козацької держави за часів гетьманства:
·                                    Б. Хмельницького І. Виговського І. Мазепи П. Дорошенка

https://www.phoenicis.com.ua/quizzes/wp-content/uploads/2017/01/test-9-38.jpg
7.Що було спільного ву Віленському перемир*ї, Андрусівському і Бахчисарайському договорі?

№ 9
1.       При якому гетьмані було підписано угоду про автономію України в складі Польщі?
А І. Виговський, Б Ю. Хмельницький, В  П. Дорошенко, Г  І. Мазепа
2.За Андрусівським перемир’ям (1667 р.) Запорозька Січ підпорядковувалась:
·         А кримському хану та польському королю
·          Б турецькому султану та кримському хану
·         В  турецькому султану та московському цареві
·          Г московському цареві і польському королю
3.Встановіть відповідність між подіями та їх наслідками:
 а) утворення реєстрового козацтва;                 1) освоєння причорноморських степів;
                                                                                     2) визначення   привілеїв, прав, обов’язків;   
                                                                                     3) заснування поселень, хуторів, січей;
                                                                                    4) захист південних кордонів;
б) утворення низового козацтва;                      5) покозачення селян, міщан;
                                                                                   6) посилення урядового      контролю;                                                                               
                                                                                   7) військова повинність.
                                                                                   8) утворення Запорозької Січі.
4. Про які події йдеться в уривку з історичного джерела?
«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; з півночі й від сходу — московські…, а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилась на дві частини: Лівобережну й Правобережну (від ріки Дніпра). На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережжі — іншого».
·          А «добу героїчних походів козацтва» початку ХVІІ ст.
·          Б період Руїни Української козацької держави
·          В початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.
·          Г козацько-селянські повстання 20—30-х рр. ХVІІ ст.
5.Що зайве в переліку вказаних подій і чому:
А  Коломацькі статті, Б Києво-Могилянський колегіум одержав статус академії, В уклав договір зі Швецією, Г Придушив «паліївщину», Д написав першу конституцію України.